Gratis danske dating sider Ikast-Brande

Det har jeg selv oplevet i parlamentet i Berlin." Har du tænkt over, om din tro har indflydelse på, hvor du sætter dit kryds til folketingsvalg?

Her er det byrådsmedlem i Ikast-Brande og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Tove Videbæk, der svarer: Hvordan vil du karakterisere din egen tro?

"Min tro er en barnetro, som jeg har med mig fra min tidlige barndom, hvor jeg gik i søndagsskole og havde kristendomskundskab i folkeskolen." "Oprindelig var min familie en helt almindelig dansk familie, som gik i kirke til jul, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, men ellers ikke.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request.

Men da jeg som 5-årig blev alvorligt syg, mødte mine forældre nogle mennesker, som troede på, at det kunne nytte at bede til Gud. Det påvirkede naturligvis mine forældre, så de begyndte at gå i kirke regelmæssigt, og jeg kom i søndagsskole, hvilket jeg elskede." Se også tema religion og sundhed Har din tro indflydelse på dine holdninger og meninger?

"Ja, min tro har haft og har indflydelse på mine holdninger og meninger.

Zuletzt bearbeitet 20-Mar-2015 10:32